Impressum

urednica časopisa: Ana Vilenica

broj uredile: Ana Vilenica i Tanja Marković

prevod na engleski: Tanja Marković, Tea Nikolić, Ana Vilenica, Nikoleta Marković

prevod na srpski: Tanja Marković, Ana Vilenica, Nikoleta Marković

korektura prevoda na engleski: Lina Munzer, Noëmie Duhaut

saradnice na broju: Tea Hvala, Ana Hoffner, Tamara Đorđević, Marina Gržinić, Biljana Kašić, Flaka Haliti, grupa H.arta, Selena Savić, Lidija Radojević, Taida Horozović, Jadranka Milićević, Đurđa Knežević, Zoe Gudović, Nikoleta Marković

zahvaljujemo se: Sunčici Vučaj, Nebojši Milikiću, Vedi i Mini

Web dizajn: Katarina Popović
Programiranje: Marko Đorđević

Postavljanje web sajta i realizacija prvog broja časopisa finsirani su od strane Akademie Schloss Solitude Štutgart.